#DarDlaAleppo

"Dar dla Aleppo" to inicjatywa zapoczątkowana przez kościoły chrześcijańskie Dolnego Śląska, mająca na celu pomoc zniszczonemu działaniami wojennymi Aleppo. Celem jest zebranie funduszy, które pokryją koszt remontu oddziału szpitalnego zbombardowanej placówki i wyposażenia go w sprzęt medyczny. Do akcji zainicjowanej przez abp. Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego, chcemy zaprosić ludzi dobrej woli z całego Dolnego Śląska.

POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE

O Akcji

Odpowiadając na Apel ofiar wojny w Syrii chcemy pomóc najbardziej pokrzywdzonym w wyniku strasznych prześladowań w Aleppo. To piękne miasto jest ciągle w wielkim kryzysie humanitarnym. Ludzie nie mają wody, prądu i jedzenia. Dzieci pozbawione są dostępu do edukacji. Panuje wysokie bezrobocie. Wyjątkowo trudna jest sytuacja chrześcijan w tym mieście.

Z ogromną prośbą o pomoc zwróciła się do nas s. Marguerite Slim Dyrektor i odpowiedzialna za szpital św. Ludwika w tym mieście. Jest to dramatyczna prośba poparta dokumentacją fotograficzną.

LIST Z ALEPPO

Od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie wielu ludzi dobrej woli spieszy z pomocą humanitarną ofiarom wojny.

Akcja “Dar dla Aleppo” prowadzona jest wraz z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które niesie pomoc w 146 krajach świata, wszędzie tam gdzie wspólnoty chrześcijańskie cierpią w skutek prześladowań, działań wojennych, kataklizmów czy ubóstwa.

Wspólnie zbieramy fundusze na odbudowę szpitala i zakup niezbędnego wyposażenia medycznego dla szpitala św. Ludwika w Aleppo.

DEKLARACJA

Pilne potrzeby

Jednostki do oczyszczania wody 9 500 EUR
Maszyna do zdjęć rentgenowskich do operacji ortopedycznych i neurologicznych 60 000 EUR
Jednostka do zabiegów endoskopowych usuwania kamieni nerkowych 1 900 EUR
3 x Respirator 114 000 EUR
Urządzenie do echokardiografii 23 000 EUR
Jednostka UPS, 200 KW, aby utrzymać i ustabilizować elektryczność 82 000 EUR
Jednostka do do endoskopii, gastroskopii, kolonoskopii, ERCP 94 000 EUR
Bronchoskop 9 386 EUR
RAZEM 317 786 EUR

Inauguracja akcji

Hierarchowie kościołów na Dolnym Śląsku z inicjatywy arcybiskupa Józefa Kupnego podpisali się pod projektem "Dar Dla Aleppo", który ma na celu odbudować oraz wyposażyć w sprzęt medyczny szpital św. Ludwika znajdujący się w syryjskim Aleppo. Do akcji włączyli się również przedstawiciele lokalnego samorządu.

Nie chcieliśmy z tej inicjatywy zrobić wydarzenia religijnego – podkreśla abp Józef Kupny.

Pokazujemy całemu światu, że jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych – dodaje arcybiskup.

Rozpoczęcie akcji idealnie wpisuje się w rozpoczęty Wielki Post - mówi biskup Waldemar Pytel, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest wiodącym partnerem "Daru Dla Aleppo". Ks. Waldemar Cisło, dyrektor stowarzyszenia w rozmowie z Radiem Rodzina nie ukrywa, że nasz region daje wyraźny sygnał dla całej Polski.

Koszt sprowadzenia jednego dziecka z Aleppo jest równy dziesięciu zabiegom przeprowadzonym w lokalnym szpitalu. Jeżeli chcemy pomagać, pomagajmy na miejscu – apeluje dyrektor.

To bardzo mocny sygnał wypływający z kościoła wrocławskiego, podkreśla biskup Ignacy Dec – ordynariusz diecezji świdnickiej.

Paweł Hreniak – wojewoda dolnośląski wyraził podziękowania dla inicjatora projektu „Dar dla Aleppo” arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego.

Ta wspólna inicjatywa wielu kościołów jawi się jako ekumenizm w praktyce – podkreśla bp Zbigniew Kiernikowski ordynariusz diecezji legnickiej.

W inicjatywę już dziś włączyło się szereg środowisk dolnośląskich:

PAWEŁ HRENIAK - wojewoda dolnośląski
CEZARY PRZYBYLSKI - marszałek Województwa Dolnośląskiego
RAFAŁ DUTKIEWICZ - prezydent Wrocławia
ROMAN POTOCKI - starosta powiatu wrocławskiego i przewodniczący Konwentu Starostów Dolnego Śląska
DARIUSZ CHMURA - burmistrz Wołowa i przewodniczący Konwentu Burmistrzów i Wójtów Dolnego Śląska
PAWEŁ WRÓBLEWSKI - przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
prof. dr hab. MAREK ZIĘTEK - rektor AM we Wrocławiu i przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola
KAZIMIERZ KIMSO – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
ROMAN KOWALCZYK - Dolnośląski Kurator Oświaty i Wychowania
GRZEGORZ DZIK - Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska
MAREK WORON - Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club
PAWEŁ ŁUKASIŃSKI - Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
LECH BORZEMSKI - Prezes Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu
ANDRZEJ KOSENDIAK - Dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
ZBIGNIEW SEBASTIAN - Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
ANDRZEJ GRABIŃSKI - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
LESZEK KORCZAK - Prezes Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
ALEKSANDER hr. TARNOWSKI - prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

DEKLARACJA

Ambasadorowie

Kontakt

Radio Rodzina
ul. Katedralna 4
50-328 Wrocław

tel.+48 71327 11 97
sekretariat@radiorodzina.pl